Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Eslöv

Spelare
Agneta Granfeldt
Alex Gustafsson
Alexander Rosendahl
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Charlotte Persson
Christina Nilsson
Christoffer Nilsson
Claes Strand
David Eriksson
Dennis Mattsson
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Gert Lundahl
Gunilla Oredsson
Göran Ekstrand
Göran Åkesson
Håkan Nilsson
Irene Nyqvist
Jackie Cheung
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jerry Hellgren
Joakim Mårtensson
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Katarina Gustafsson
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kjell Hörnstedt
Lars Berghman
Lars Carlsson
Leif Svantesson
Leni Nilsson
Lennart Olsson
Lya West
Maria Billgren
Marie Pettersson
Matti Persson
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Max Andersson
Maximilian Ståhl
Melvin Strandh
Michael Sjöberg
Mikael Blomqvist
Mikael Svensson
Monica Klasson
Morgan Carlsson
Niklas Assarsson
Ola Brundin
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Håkansson
Paul Lindfors
Per Vernersson
Peter Comét
Pierre Lindbladh
Pontus Nilsson
Richard West
Robin Johansen
Roger Granfeldt
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Sandra Granfeldt
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Winhagen
Sören Persson
Tarras Jibert
Theo Stéen
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Tom Nyholm
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 80 SPELARE